Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w Instrukcji Technicznej “Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19” z 19 marca 2020 roku wykazuje, że COVID-19 jest niezwykle wrażliwy na światło UV.

Źródło: www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

Jak wskazuje stanowisko WHO wirus przy kontakcie ze światłem ultrafioletowym typu C (UV-C) przy 254 nm zostaje całkowicie inaktywowany.

Ponieważ światło UV-C zapewnia bezdotykową metodę wykorzystującą energię do dezynfekcji powierzchni, może być skutecznie stosowane na obszarach, które nie są odpowiednie lub trudne do czyszczenia chemicznymi środkami dezynfekującymi powierzchnię. Przydaje się również do dezynfekcji elektroniki oraz innych przedmiotów i materiałów, które nie powinny być narażone na działanie płynów.

Absorpcja powoduje uszkodzenie genetyczne wirusa przez wytwarzanie reaktywnych form tlenu powodujących utlenianie zasad i pękanie nici RNA oraz DNA.

Oddziaływanie światła UV-C, które wytwarzają produkty firmy UVC-MED, całkowicie inaktywuje wirusy typu SARS.

Źródło: Inactivation of the coronavirus that induces severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV. Journal of Virological Methods, 01 Oct 2004, https://europepmc.org/article/med/15350737

W Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 marca 2020 roku czytamy, że: “wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV”.

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

Istnieją trzy różne rodzaje promieni ultrafioletowych. UVA, UVB i UVC. Pierwsze dwa rodzaje znane są choćby bywalcom plaż i solariów.

Do powierzchni Ziemi nie dochodzi ze słońca trzeci rodzaj promieniowania ultrafioletowego UV-C. Jest ono zatrzymywane przez ziemską atmosferę.

To właśnie UV-C ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Wody powierzchniowe oraz płytkie wody podziemne są skażone biologicznie. Mogą zawierać wirusy, bakterie i ich formy przetrwalnikowe oraz pasożyty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) woda do picia i na potrzeby gospodarcze musi spełniać określone wymagania bakteriologiczne. Z tego względu, jeśli woda przeznaczona na zaopatrzenie ludności zawiera ponadnormatywne ilości bakterii, musi być poddawana dezynfekcji.

Światło UV jest skuteczną metodą dezynfekcji wody.

Katalog urządzeń UVC-MED

Katalog urządzeń UVC-MED

Katalog urządzeń UVC-MED

Katalog Robotower 1600

Katalog Robotower 1600

Katalog urządzeń UVC-MED

Katalog urządzeń UVC-MED

UVC-MED Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom

+48 48 380 16 66

NIP: 9482606905, REGON: 364623609, KRS: 0000621380

KONTAKT

14 + 13 =