Wody powierzchniowe oraz płytkie wody podziemne są skażone biologicznie. Mogą zawierać wirusy, bakterie i ich formy przetrwalnikowe oraz pasożyty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) woda do picia i na potrzeby gospodarcze musi spełniać określone wymagania bakteriologiczne. Z tego względu, jeśli woda przeznaczona na zaopatrzenie ludności zawiera ponadnormatywne ilości bakterii, musi być poddawana dezynfekcji. Celem dezynfekcji wody jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz zapobieżenie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

Badania wykazują, że w wodzie egzystują szkodliwe mikroorganizmy, takie jak, pałeczki okrężnicy lub paciorkowce kałowe. Niestety coraz więcej  Taka sytuacja może w prosty sposób doprowadzić do bardzo niekorzystnych powikłań, związanych choćby z zaburzeniami układu pokarmowego. Poniżej prezentujemy, w jaki sposób najszybciej i najskuteczniej pozbyć się niechcianych gości. 

Badania przeprowadzone w ostatnich latach w USA, Kanadzie, Brazylii oraz w krajach europejskich wskazują na obecność ponad 80 farmaceutyków w środowisku wodnym. Chroniczne narażenie organizmów, nawet na niskie stężenia leków, może wywołać zaburzenia endokrynologiczne, odporność na patogeny i wpływać toksycznie. Istnieje wiele metod usuwania farmaceutyków z wód i ścieków: metody biologiczne, procesy membranowe z wykorzystaniem bioreaktorów, zastosowanie węgla aktywnego, UV, chlorowania czy ozonowania. Przeprowadzono badania nad skutecznością usuwania, które wykazały, że tylko około 1/5 związków zostaje usunięta w klasycznej dwustopniowej oczyszczalni. 

Literatura podaje, że w biologicznych procesach oczyszczania ścieków mikrozanieczyszczenia hormonalne mogą być usuwane ze ścieków poprzez kumulację na zawiesinach. Stopień usunięcia poszczególnych związków jednak nie jest wystarczający. Efektywność oczyszczania można polepszyć poprzez doczyszczanie ścieków przez zastosowanie dodatkowych procesów, takich jak naświetlanie promieniami UV.

Literatura:  / 2 / 3

Farmaceutyki są związkami aktywnymi biologicznie stosowanymi w leczeniu ludzi i zwierząt. Źródłem pozostałości farmaceutyków, które trafiają do wód powierzchniowych i ścieków, są przemysł farmaceutyczny, nieefektywna utylizacja oraz odpady ze szpitali i gospodarstw domowych. Często zdarza się, że przeterminowane lub niespożyte leki trafiają do toalet i dalej do ścieków komunalnych.

W Europie jest stosowanych około 4000 związków chemicznych zawartych w farmaceutykach. Leki mają złożoną budowę strukturalną, po spożyciu ulegają metabolizowaniu i jako formy aktywne są usuwane wraz z moczem do kanalizacji. Konwencjonalne metody oczyszczenia ścieków nie są skuteczne w 100%.

Obecność w wodzie hormonów może powodować zaburzenia hormonalne u ludzi i zwierząt. W próbkach pochodzących z wód powierzchniowych, gruntowych oraz ze ścieków oczyszczonych wykryto: środki hormonalne, leki psychotropowe, leki przeciwholesterolowe, β-blokery.

Promieniowanie UV ma trzy strefy długości fal: UV-A, UV-B i UV-C i to właśnie ten ostatni obszar, krótkofalowe UV-C, ma właściwości bakteriobójcze w zakresie dezynfekcji. 

Urządzenie UVC-MED wytwarza światło UV w zakresie 254 manometrów (nm). Nm to jedna miliardowa część metra (10 ^ -9 metra). 

Promieniowanie UV wpływa na mikroorganizmy, zmieniając DNA w komórkach i utrudniając rozmnażanie. Obróbka UV nie usuwa organizmów z wody, a jedynie je dezaktywuje. Skuteczność tego procesu zależy od czasu ekspozycji i natężenia lampy oraz ogólnych parametrów jakości wody. 

Stosowane promieniowanie UV nie zmienia smaku, zapachu ani przejrzystości wody. Światło UV jest bardzo skutecznym środkiem dezynfekującym. W wodzie nie ma pozostałości dezynfekcji, która dezaktywuje bakterie, które mogą przeżyć lub mogą zostać wprowadzone po przejściu wody przez źródło światła. 

Odsetek zniszczonych mikroorganizmów zależy od natężenia światła UV, czasu kontaktu, jakości wody surowej i właściwej konserwacji sprzętu. 

Wszystkie rozwiązania projektowane są indywidualnie w zależności od rodzaju obiegu wody i stosowanych instalacji.

UV inaktywuje drobnoustroje głównie poprzez chemiczną zmianę kwasów nukleinowych. Dlatego osiągnięcie optymalnej dezynfekcji wody UV wymaga dostarczenia wystarczającej dawki UV, aby wywołać większe poziomy uszkodzeń kwasu nukleinowego, a tym samym przezwyciężyć lub przytłoczyć mechanizmy naprawy DNA.

Promienie ultrafioletowe (UV) są częścią światła pochodzącego ze słońca. Widmo UV ma wyższą częstotliwość niż światło widzialne i niższą częstotliwość w porównaniu z promieniami rentgenowskimi. Oznacza to również, że widmo UV ma większą długość fali niż promienie rentgenowskie i mniejszą długość fali niż światło widzialne, a kolejność energii, od niskiej do wysokiej, to światło widzialne UV niż promienie rentgenowskie.

Wiadomo, że UV jako technika uzdatniania wody jest skutecznym środkiem dezynfekującym ze względu na jego silne właściwości bakteriobójcze (inaktywujące). 

Kilka faktów o uzdatnianiu wody za pomocą systemów UVC-MED

1. Ta forma dezynfekcji nie dodaje chemikaliów do wody. 
2. Skutecznie zwalcza bakterie i wirusy.
3. Nie ma pozostałości po dezynfekcji. 

UVC-MED Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom

+48 48 380 16 66

NIP: 9482606905, REGON: 364623609, KRS: 0000621380

KONTAKT

5 + 6 =